Problematyka Wojska po 1945 roku

Zimą 1945 roku przez obszar poligonu wojskowego koło miejscowości Muszaki przemieszczała się w kierunku Olsztyna Kawaleria 2 Korpusu Radzieckiego. Rosjanie korzystali wtedy z map pochodzących z 1914 roku. Posiłkowali się jednak wsparciem miejscowego przewodnika - polaka. Po zakończeniu wojny poniemiecki poligon został przejęty w 1947 roku przez WP.

militpoIIwoj

Obszar poligonu został powiększony. Wiązało się to ze zrównaniem z ziemią wsi: Małga, Ulesie, Retkowo, Piec, Rude Wały, Kanwezy - ocalała jedynie wieś Muszaki. W tej właśnie miejscowości umieszczono komendę poligonu. Na potrzeby kadry oficerskiej zbudowano osiedle, na które składały się 34 mieszkania. Zbudowano również poligonowe SD-KP, 2 piętrowy budynek przy placu ćwiczeń. Zasoby użytkowe ogólnie stanowiło 15 obiektów na terenie poligonu, oraz 3 rozległe obiekty taktyczne. Całkowity obszar poligonu wyniósł ponad 14 tyś ha lasów i pól.

Większość nowoczesnej infrastruktury poligonu powstała po 1982 roku. WP zainwestowało dużo pieniędzy w infrastrukturę i rozwój poligonu. Jednak zmodernizowany poligon niedługo potem zamknięto. Po likwidacji poligonu oraz upadku zakładów rolnych znacząco wzrosło bezrobocie w okolicy. Dawny poligon jest niezamieszkały, bo miejscowości, które znalazły się na jego terenie zostały wysiedlone, a domy zburzone.

Poligon Muszaki był poligonem czołgowym i chemicznym. Oficjalnie został zamknięty w 1993. Teren ten jest sporadycznie wykorzystywany do ćwiczeń wojskowych. Obecnie jest to obszar ekologiczny - na części terenu powstał rezerwat przyrodniczy „Małga”, są to również tereny popularne wśród poszukiwaczy skarbu gen Samsonowa i militarii wojskowych.

logo cz300