Słowo wstępu

Powyższy projekt jest swoistym echem historii zdarzeń oraz ludzi zamieszkujących tę ziemię. Pozwala dostrzegać ślady przeszłości, dla wielu zgoła już niewidoczne. Jego głównym zadaniem jest upowszechnianie wiedzy na temat historii regionu.
Sercem projektu jest stary, poczciwy zamek, który od wieków majestatycznie panuje nad naszą krainą. Osoby tworzące projekt są jedynie wykonawcami jego woli podejmującymi próbę promocji historii miejsca, w którym mają możliwość obecnie żyć i mieszkać.
Piękno mazurskiego krajobrazu kryje w sobie wiele tajemnic, które warto na nowo odkrywać, do czego serdecznie Państwa zapraszamy.

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                            

logo cz300